meble

Prywatność

Użytkowniku Internetu, szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego poniżej przedstawiamy zasady związane z Twoją obecnością na stronach serwisu Emebel.pl. Reguły te są powszechnie obowiązujące w sieci Internet, a zespół Emebel.pl korzystając z najlepszych rozwiązań technologicznych, dba o należytą ochronę prywatności swoich użytkowników.

Podczas każdej wizyty numer IP i host odwiedzającego są zapisywane w logach serwera dla celów diagnostycznych i pomocy w administracji witryną. Wykorzystywane są także do badania ruchu do, z i wewnątrz naszej witryny, co ma na celu odnalezienie wszelkich miejsc sprawiających problemy i poprawienie jej jakości.

Na stronach serwisu znajdują się odnośniki do innych witryn. Nie bierzemy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności i zawartość na tych stronach.

Rejestracja

Serwis Emebel.pl oferuje swoim użytkownikom rejestrację, w trakcie której podajecie Państwo swoje dane oraz ustalacie unikalny, znany tylko sobie login (nazwa użytkownika) oraz związane z nim hasło. Znajomość nazwy użytkownika i hasła, umożliwia wgląd w dane umieszczone w serwisie Emebel.pl z możliwością wprowadzania zmian, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca w sieci Internet. W związku z tym, należyta ochrona loginu i hasła jest Państwa obowiązkiem, ponieważ nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikłe z nienależytego wykorzystania tych informacji przez osoby nieupoważnione.

Newsletter

Przy dobrowolnej prenumeracie Newslettera wydawanego przez serwis Emebel.pl i rozsyłanego przez Internet pocztą elektroniczną, subskrybent podaje swój adres e-mail konieczny do realizacji prenumeraty.

Ogłoszenia

To części serwisu Emebel.pl udostępniane internautom, po to aby umożliwić im nawiązywanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń i informacji. Należy pamiętać, że każda ujawniona w nich informacja staje się informacją publiczną, widoczną przez innych użytkowników. Dlatego też należy zachować ostrożność w przypadku ujawniania informacji osobistych.

Zalecenia dotyczące dzieci

Korzystanie z serwisu Emebel.pl nie jest ograniczone co do wieku osób przeglądających jego strony. Dlatego może się zdarzyć, że jakieś dziecko udostępni tu swoje lub czyjeś dane personalne, pozwalające na identyfikację ich właściciela, bez zgody i wiedzy rodziców, lub osoby której dotyczą dane. Zaleca się kontrolę nad poczynaniami własnych dzieci aby zapobiec podobnym przypadkom. Gdyby takie wydarzenie miało miejsce informacje te zostaną natychmiast usunięte na żądanie ich właściciela lub rodziców dziecka, które je udostępniło.

Poprawianie i usuwanie danych

Każdy właściciel firmy lub osoba, która udostępniła dane znajdujące się w naszej bazie, ma prawo do ich przeglądania, poprawiania i usuwania. Aby tego dokonać należy, wysłać odpowiednie zgłoszenie na adres: info@emebel.pl