meble
 Najnowsze zestawienie największych producentów mebli w Polsce

Na rynku pojawiła się jedna z najbardziej oczekiwanych przez branżę meblarską publikacji. „Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2016) stanowi dodatek do miesięcznika „BIZNES meble.pl”.

„Złota 200” (edycja 2016) zawiera zestawienie największych producentów mebli w Polsce. Powstało ono we współpracy miesięcznika „BIZNES meble.pl” z firmą Info Veriti Polska.

Zamieszczone dane finansowe (przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał własny, zysk netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były weryfikowane przez redakcję.

Pozostałe dane (procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, wskaźniki: ROA, ROS, ROE, a także ogólnego zadłużenia i płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń redakcji.

W przypadku pierwszych 200 największych firm opublikowane zostały wszystkie powyższe dane finansowe oraz wskaźniki. Jeśli chodzi o firmy zajmujące miejsca od 201. do 400. redakcja ograniczyła się do podania przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także procentowego wzrostu przychodów w stosunku rok do roku. Celowo pozostawione puste miejsca oznaczają, że tych danych finansowych nie było w pozyskiwanych przez redakcję sprawozdaniach finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem TUTAJ

 

 


Komentarze

Dodaj własny

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze.