meble

Szkoły wyższe

Szkoły Średnie         Szkoły Wyższe

Wydziały Technologii Drewna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Telefon: (022) 843-40-22
centrala: (022) 843-90-41 (61, 81) w. 1733, 1734
www.sggw.waw.pl
e-mail: ad_su@sggw.waw.pl

Wydział Technologii Drewna
02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
Telefon: (022) 849-13-75
Fax: (022) 849-13-75
www.sggw.waw.pl/jednostki/wydzialy/index.html#tdr

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
60-637 Poznań, ul.Wojska Polskiego 28
Telefon: (061) 822-45-81 w.7009 do 7011 - centrala
www.au.poznan.pl
e-mail: rektorat@au.poznan.pl

Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a
www.au.poznan.pl/wydzialy

Wydziały Leśne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Telefon: (022) 843-40-22
centrala: (022) 843-90-41 (61, 81) w. 1733, 1734
www.sggw.waw.pl
e-mail: ad_su@sggw.waw.pl

Wydział Leśny
02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
Telefon: (022) 849-13-73
Fax: (022) 849-13-73
www.sggw.waw.pl/jednostki/wydzialy/index.html#lesny

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
Telefon: (012) 632-16-20 w. 221, 211; (012) 633-81-16
www.ar.krakow.pl
e-mail: rector@ar.krakow.pl

Wydział Leśny
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46 p.108
Telefon: (012) 411-97-15
Fax: (012) 411-97-15
www.ar.krakow.pl/les/wles.htm
e-mail: wles@ar.krakow.pl

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
60-637 Poznań, ul.Wojska Polskiego 28
Telefon: (061) 822-45-81 w.7009 do 7011 - centrala
www.au.poznan.pl
e-mail: rektorat@au.poznan.pl

Wydział Leśny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
www.au.poznan.pl/wydzialy

Wydziały Architektury Wnętrz

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 C
Telefon: (085) 742-82-03
www.pb.bialystok.pl
e-mail: rektorat@cksr.ac.bialystok.pl

Wydział Architektury
15-875 Białystok, ul. Krakowska 9
Telefon: (085) 742-32-14
Fax: (085) 742-32-14
www.pb.bialystok.pl/arch.html

Szkoła Wnętrz i Przestrzeni
w Krakowskich Szkołach Artystycznych
ul.Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków
Telefon/Fax: (12) 266 21 11
Telefon: (12) 656 17 26
www.ksa.edu.pl

Wydziały Budowy Maszyn

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5
Telefon: (0-65) 529-60-60
Fax: (0-65) 529-60-76
www.pwsz.edu.pl
e-mail: rektor@pwsz.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
64-920 Piła, ul. Żeromskiego 14
Telefon: (0-67) 352-26-05
Fax: (0-67)352-26-21

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
62-800 Kalisz, pl. Św. Józefa 5
Telefon: (0-62) 757-26-18
Fax: (0-62) 757-26-18
www.pwsz.kalisz.pl
e-mail: kanclerz@pwsz.kalisz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Rynek 1
Telefon: (0-13) 437-55-00
Fax: (0-13) 437-55-11
www.pwsz.krosno.edu.pl
e-mail: pwsz@pwsz.krosno.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30
Dział Nauczania, paw. C-1, I p.
Telefon: (012) 634-17-04, 617-32-61, 617-32-63
Fax: (012) 617-32-63
www.agh.edu.pl
e-mail: dzn@agh.edu.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, paw. B-2
Telefon: (012) 633-91-03
Fax: (012) 633-91-03
www.imir.agh.edu.pl
e-mail: nigosia@imir.agh.edu.pl

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
85-225 Bydgoszcz, ul.Ks.A.Kordeckiego 20
Telefon: (052) 373-27-06
www.atr.bydgoszcz.pl
e-mail: rdd@atr.bydgoszcz.pl

Wydział Mechaniczny
85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Telefon: (052) 340-82-45
Fax: (052) 340-82-45
wm.atr.bydgoszcz.pl
e-mail: dziekwm@atr.bydgoszcz.pl

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 C
Telefon: (085) 742-82-03
www.pb.bialystok.pl
e-mail: rektorat@cksr.ac.bialystok.pl

Wydział Mechaniczny
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45c
Telefon: (085) 742-15-41
Fax: (085) 742-15-41
www.pb.bialystok.pl/mech.html

Politechnika Częstochowska
42-200 Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69
Telefon: (034) 325-52-11
adm.pcz.czest.pl
e-mail: rektorat@pcz.czest.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
adm.pcz.czest.pl/wydzialy/wimii.htm

Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
Telefon: Dział kształcenia:
(058) 347-25-65, 347-17-87 - studia dzienne
(058) 347-25-65 - studia zaoczne
(058) 347-25-65 - studia wieczorowe
Fax: (058) 341-58-21
www.pg.gda.pl
e-mail: rektor@pg.gda.pl

Wydział Mechaniczny
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
Telefon: (058) 347-12-94
Fax: (058) 347-12-94
www.mech.pg.gda.pl

Politechnika Koszalińska
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17
Telefon: (094) 342-78-81 do 87 w. 312, 214
www.tu.koszalin.pl
e-mail: wawryn@tu.koszalin.pl

Wydział Mechaniczny
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17
Telefon: (094) 342-67-53
Fax: (094) 342-67-53
www.tu.koszalin.pl/wm

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Telefon: (012) 628-20-00
(012) 632-86-44 - tel. informacyjny o rekrutacji
Fax: (012) 633-57-73
www.pk.edu.pl
e-mail: pd-1@admin.pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny
31-864 Kraków, ul. Jana Pawła lI 37
Telefon: (012) 648-14-32
Fax: (012) 648-14-32
www.mech.pk.edu.pl
e-mail: m-0@admin.pk.edu.pl

Politechnika Lubelska
20-950 Lublin, ul. Bernardyńska 13
Telefon: (081) 532-22-01
Fax: (081) 532-73-64
www.pol.lublin.pl
e-mail: mgrab@infona.pol.lublin.pl

Wydział Mechaniczny
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36
Telefon: (081) 525-08-08
Fax: (081) 525-08-08
archimedes.pol.lublin.pl

Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. ks. l. Skorupki 6/8
Telefon: (042) 631-21-51 - tel. informacyjny
(042) 636-74-77, 631-20-92 - rekrutacja na studia
www.p.lodz.pl
e-mail: a-rsk-1@sir.p.lodz.pl

Wydział Budowy Maszyn
43-309 Bielsko-Biała, ul.Willowa 2
www.wbm.pb.bielsko.pl
e-mail: dzwbm@pb.bielsko.pl

Politechnika Opolska
45-233 Opole, ul. Stanisława Mikołajczyka 5
Telefon: (077) 456-94-45
www.po.opole.pl
e-mail: info@po.opole.pl

Wydział Mechaniczny
45-271 Opole, ul. St. Mikołajczyka 5
Telefon: (077) 455-60-80, 458 13 82
Fax: (077) 455-60-80, 458 13 82
www.po.opole.pl/main/organ/frame.html
e-mail: WMech@po.opole.pl

Politechnika Poznańska
60-965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Telefon: (061) 665-35-48
Fax: (061) 833-02-17
www.put.poznan.pl
e-mail: Dzial.Ksztalcenia@put.poznan.pl

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3
www.put.poznan.pl/uczelnia/bmiz.html
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
Telefon: (048) 361-70-40, 361-70-41 - Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
www.man.radom.pl/pr
e-mail: doz@kiux.man.radom.pl

Wydział Mechaniczny
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
www.man.radom.pl/pr/wm/indexp.htm
e-mail: dziekanm@kiux.man.radom.pl

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2
Telefon: (017) 854-30-55 lub 865-11-00 w. 1572, 1285
Fax: (017) 854-12-60
www.prz.rzeszow.pl
e-mail: rekrutacja@prz.rzeszow.pl

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, budynek L
Telefon: (017) 854-31-16
Fax: (017) 854-31-16
www.prz.rzeszow.pl/mech/index.html
e-mail: rm@prz.rzeszow.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2
Telefon: (032) 237-11-00, 237-21-00
Fax: (032) 237-16-55
www.polsl.gliwice.pl
e-mail: Rdyd.sekr@polsl.gliwice.pl

Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT)
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
Telefon: (032) 237-12-67
Fax: (032) 237-12-67
www.polsl.gliwice.pl/rmt
e-mail: dean@zmn.mt.polsl.gliwice.pl

Politechnika Świętokrzyska
25-314 Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon: (041) 342-41-36, 342-41-37
www.tu.kielce.pl
e-mail: promocja@eden.tu.kielce.pl

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
25-314 Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, bud. B
www.tu.kielce.pl/~katmech/wydzial

Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon: (022) 621-00-70 - centrala
(022) 629-60-70, 660-74-12 - Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
www.pw.edu.pl
e-mail: ukr@rekt.pw.edu.pl

Wydział Budownictwa i Mechaniki i Petrochemii w Płocku
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Telefon: (024) 262 64 01
Fax: (024) 262 64 01
www.pw.plock.pl

Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Telefon: (071) 320-27-78 - dot. rekrutacji
Fax: (071) 322-36-64
www.pwr.wroc.pl
e-mail: rekrut@ac.pwr.wroc.pl

Wydział Mechaniczno Energetyczny
59-220 Legnica ul. Batorego 8 (076) 862-03-50
www.pwr.legnica.pl, www.pwr.wroc.pl/~promocja/filie2.htm
e-mail:

Politechnika Zielonogórska
65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50
Telefon: (068) 327-22-06
www.pz.zgora.pl
e-mail: Rektor@pz.zgora.pl

Wydział Mechaniczny
65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50
www.wm.pz.zgora.pl
e-mail: dziekanat-wm@pz.zgora.pl