meble
Pracownik na wagę złota

Polscy producenci niechętnie inwestują w rozwój pracowników, ponieważ nie stać ich na nieefektywne szkolenia. Zdaniem wielu managerów na rynku brakuje dobrych szkoleń i dobrych trenerów z doświadczeniem branżowym. Wiedząc o tym, firma Peter Cook Consulting, która od 22 lat dostarcza dopasowane  narzędzia do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi – zrealizowała wspólnie z B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego projekt badawczy. Celem projektu było zdiagnozowanie głównych problemów w branży meblarskiej, przed którymi stoją pracodawcy, kierownicy, handlowcy i pokazanie strategii na przyszłość.

 

W dzisiejszych czasach, klienci firm consultingowych, oczekują najczęściej szybkich i skutecznych metod pracy, trwale polepszających sytuację ich firmy. Oznacza to, iż wszystkie podejmowane działania powinny być działaniami wysoce zindywidualizowanymi, ponieważ nie istnieją uniwersalne wzorce postępowania pasujące jednakowo do wszystkich firm na rynku.- powiedział Witold Zalech, członek zarządu Peter Cook.

Dzięki doskonałej znajomości branży meblarskiej oraz wykorzystaniu autorskich metod badawczych –BRS 360stopni., przedstawiliśmy sytuację na rynku z kilku punktów widzenia: makroekomomicznego – danych statystycznych, mikroekonomicznego – wywiadów indywidualnych oraz ankiety ilościowej, wszystko z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej i anonimizacji danych. – wyjaśnił Tomasz Wiktorski, właściciel B+R Studio. Kilka wniosków wynikających z wypowiedzi handlowców i managerów zaskoczyło nas jako badaczy, jednoznacznie pokazały bardzo dużą świadomość pracowników.– dodał.

 

Problemem, z którym zmagają się przedsiębiorcy, jest nie tylko brak ludzi do pracy, ale również brak kadr o odpowiednich kwalifikacjach, niska efektywność zespołów czy duża rotacja pracowników, którym nie odpowiada system pracy dobrze funkcjonujący jeszcze 15–20 lat temu. Analizując obiektywne dane branży meblarskiej i biorąc pod uwagę przemiany gospodarcze, należy stwierdzić, że prawdopodobnie liczba pracujących w meblarstwie już się istotnie nie zwiększy. W perspektywie 10 lat grono osób w wieku produkcyjnym w Polsce skurczy się o blisko 7%, a liczba pracujących w meblarstwie zostanie ograniczona jeszcze bardziej. Tym samym już dziś znacząco wzrasta znaczenie innych niż wynagrodzenie narzędzi motywacyjnych oraz rola kompetencji managerów do utrzymania i poprawy efektywności zespołów.

Badania do raportu „Pracownik na wagę złota. Strategie firm meblarskich w dobie rynku pracowników” zrealizowano we wrześniu bieżącego roku na grupie blisko 100 podmiotów, które działają w branży meblarskiej.

Zebrane dane zostały opracowane w formie darmowego raportu, który można pobrać od 7 listopada ze strony:http://brstudio.eu/pracownik-na-wage-zlota/