meble
„Polskie Meble Outlook 2013”
Szanowni Państwo... Raport „Polskie Meble Outlook 2013” jest najlepszym źródłem wiedzy o zmieniającej się polskiej branży meblarskiej.

        Tegoroczna edycja zawiera nowe elementy, które pokazują złożoność sytuacji. Idąc za głosem osób pracujących z raportem skoncentrowaliśmy się jeszcze bardziej na rzeczach branżowych rezygnując z szerszego przedstawiania kontekstu polskiej gospodarki. 

        W kolejnej edycji raportu Polskie Meble Outlook należy zwrócić uwagę między innymi na:

- nowe podrozdziały opisujące wyniki finansowe branży oraz nastroje przedsiębiorców;
- dłuższą i bardziej aktualną listę największych producentów mebli – 39 firm o przychodach przekraczających 100 milionów złotych, oraz 500 firm ze szczegółowym opracowaniem profilu produkcji, stosowanych materiałach i danych kontaktowych;
- prognozy na rok 2013 wartości produkcji sprzedanej, importu i eksportu;
- dane o rynku klientów indywidualnych na rok 2013 na podstawie badań własnych B+R Studio i OIGPM wykonanych na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków;
- po raz pierwszy opracowane dane na temat rozliczeń międzyfirmowych;
- informacje potencjale zakupowym województw oraz kierunkach eksportu, które się rozwijają i o tych, które się kurczą;
- przeciętne ceny poszczególnych grup mebli w obrocie międzynarodowym.

        Poruszone zagadnienia w raporcie „Polskie Meble Outlook 2013” dostarczą Państwu odpowiednich narzędzi i argumentów do przygotowania się do posiedzenia rady nadzorczej, negocjacji handlowych, rozlokowania sieci dystrybucji, oceny kondycji własnej firmy, czy oszacowania potencjału kontrahenta, przygotowania listy „targetowej”. Dlatego powinien się znaleźć na biurku lub w tablecie każdego menadżera.

   Pełną wersję raportu w wersji papierowej „Polskie Meble Outlook 2012” w cenie 1 590 zł netto oraz inne raporty można nabyć w Biurze Izby. Możliwe jest również nabycie raportu w wersji elektronicznej.
Raport jest dostępny również w wersji językowej angielskiej i niemieckiej.

 Kontakt telefoniczny
: Michał Strzelecki, 22 517 77 16, email: michal.strzelecki@oigpm.org.pl  i    http://brstudio.eu/k/raporty/


Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwością zakupu powyższego raportu w ciekawych pakietach promocyjnych. Szczegóły znajdują się w poniżej załączonym w PDF cenniku.
 
Więcej szczegółowych informacji o zawartości opracowania znajdą Państwo również poniżej w załączonym PDF.

                                                      Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia

                                                      Autorzy: dr inż. Marek Adamowicz, dr inż. Tomasz Wiktorski