meble
Hałas, jakiego nie znacie
Pod koniec ubiegłego roku ukazała się monografia ,,Novum nie jest grzeszne. Rajmund T. Hałas. Twórca – pedagog – człowiek”.

Ta unikalna publikacja, dotycząca osoby i twórczości profesora Hałasa, stała się pretekstem do tego, by porozmawiać o nim z jego uczniami, najbliższymi współpracownikami i przyjaciółmi. Parafrazując profesor Jadwigę Filipiak – zwyczajnie o niezwyczajnym człowieku.

Każdy, kto miał szansę przynajmniej przejrzeć, a najlepiej przeczytać monografię ,,Novum nie jest grzeszne. Rajmund T. Hałas. Twórca – pedagog – człowiek”, wie, jak jest niezwykła i jak bardzo brakowało na rynku wydawniczym tego typu publikacji. Opracowanie powstało w wyniku prac badawczych, prowadzonych w ramach działalności statutowej przez prof. dr hab. Jadwigę Filipiak, prof. zw. UAP Wydział Architektury i Wzornictwa UAP.

W skład zespołu badawczego wchodziły trzy osoby: prof. dr hab. Jadwiga Filipiak, prof. zw. UAP dr hab. Renata Rogozińska, prof. nadzw. UAP dr Artur Świtalski, ad. Dla profesor Jadwigi Filipiak decyzja o rozpoczęciu pracy nad monografią była czymś oczywistym.

„Sądzę, iż nie wolno nam pozwolić, by wskutek upływającego czasu dopuścić do zapomnienia o tych, którzy swoją osobowością i twórczością dzielili się z nami i wspomagali w poszukiwaniach własnych dróg” – argumentuje profesor Jadwiga Filipiak.

– „Profesor Rajmund T. Hałas przez sześć lat studiował w naszej uczelni, czterdzieści trzy lata w niej i dla niej pracował, utożsamiał się z nią, a praca dydaktyczna stanowiła jego pasję. Prowokował nas do poszukiwań i działań twórczych, nauczał i pouczał, oceniał i doceniał, czasem irytował bezkompromisowym stanowiskiem, a wszystko po to, byśmy potrafili samodzielnie znajdować problemy projektowe i je rozwiązywać z pełnym szacunkiem do człowieka i jego otoczenia. Decyzja o zarejestrowaniu działań dydaktycznych profesora została podjęta w czasie, gdy profesor walczył już z chorobą, ale moment jego odejścia zweryfikował kształt i zakres tego opracowania. Wobec jakości i ilości materiałów, jakich użyczyła nam żona profesora, postanowiliśmy stworzyć monografię dotyczącą osobowości oraz całego spektrum jego twórczości. Poszczególne prezentowane w monografii teksty mogłyby być przedmiotem indywidualnego szerokiego opracowania tematycznego.

Spośród jedenastu autorów troje z nas – profesorowie: Bogumiła Jung, Tomasz Matuszewski, Jadwiga Filipiak – było uczniami, dyplomantami, a w końcu asystentami profesora. Profesor budując katedrę, a następnie kierunek wzornictwa w poznańskiej uczelni tworzył stopniowo kadrę ze swoich wychowanków, co zaowocowało ukształtowaniem obrazu „dydaktycznej specyfiki” poznańskiej szkoły wzornictwa. Profesor należał do osób cieszących się dużym autorytetem, zawsze był otwarty na nowe, odważne wyzwania. Pod koniec lat osiemdziesiątych, podczas prac, podjętych przeze mnie i profesora Henryka Regimowicza, zmieniających organizację trybu studiowania na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa główne wsparcie mieliśmy tylko w osobie profesora. ,,Novum nie jest grzeszne” – to motto, które zawsze przyświecało profesorowi i zostało przejęte jako tytuł opracowanej monografii, która jest próbą zwyczajnego opisania niezwyczajnego człowieka.”

Więcej w najnowszym wydaniu miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w wydaniu on-line TUTAJ


Komentarze

Dodaj własny

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze.