meble
Nowa era fuzji i przejęć
Tym, co wyróżnia branżę meblarską na tle innych sektorów polskiego przemysłu, jest duży udział krajowego kapitału.

Czy to się może zmienić, bo Polska znalazła się w ścisłym kręgu zainteresowań zagranicznych funduszy? Czy polscy producenci mebli, myśląc o budowaniu przewagi konkurencyjnej, zaczną przejmować europejskie marki? Znaków zapytania wciąż jest wiele, więc możliwe są różne scenariusze.

Spektakularne przejęcia, których dokonywał na polskim rynku potentat w branży meblarskiej – Schieder Möbel Holding, to z dzisiejszej perspektywy dosyć odległe czasy. Wszak od dnia ogłoszenia upadłości przez niemiecki holding – 15 czerwca 2007 r. – minęło już 10 lat.

Ostatnia dekada przyniosła wzrost liczby transakcji M&A w Polsce, ale niekoniecznie wśród producentów mebli. Na pewno da się zauważyć, że w przejęciach w branży meblarskiej polskie firmy nie występują już tylko i wyłącznie w roli przejmowanych, ale też jako przejmujący. Ponadto zdarzają się także akwizycje zagranicznych spółek przez polskie przedsiębiorstwa. Ale czy to wystarczy, by można było mówić o nowej erze fuzji i przejęć?

Kapitał + doświadczenie
Warto zwrócić uwagę na to, że coraz częściej ważną rolę w transakcjach, do których dochodzi na polskim rynku, odgrywają fundusze inwestycyjne. Po przykłady nie trzeba sięgać daleko. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 6 lipca br. została sfinalizowana transakcja sprzedaży większościowego pakietu udziałów Profim na rzecz funduszu Innova Capital. W związku z tym w strukturach Profim nastąpiły zmiany w Zarządzie. Stanowisko przewodniczącego nowo powołanej Rady Nadzorczej objął dotychczasowy prezes – Ryszard Rychlik, w dalszym ciągu znaczący akcjonariusz Profim. Funkcja prezesa Zarządu została powierzona Piotrowi Chełmińskiemu, który, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu, ma wieloletnie doświadczenie w pracy w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym dostawców do branży meblarskiej. W składzie nowego Zarządu znaleźli się również Łukasz Meissner – członek Zarządu ds. finansowych oraz Marcin Porada – członek Zarządu ds. operacyjnych. Nowo wybrany Zarząd będzie w dalszym ciągu rozwijał dotychczasową działalność Profim, umacniając pozycję spółki w segmencie siedzisk biurowych w Polsce, jak również za granicami kraju.

„Jesteśmy bardzo dumni, że staliśmy się większościowym udziałowcem w tak perspektywicznej firmie, jaką jest Profim” – mówi Andrzej Bartos, Senior Partner Innova, który nadzorował inwestycję. – „W ramach naszej strategii inwestujemy w spółki, będące liderami w swoich branżach, które stanowią wizytówkę Polski za granicą. Doceniamy ogromny sukces, który spółka osiągnęła w ciągu ostatnich 26 lat, w tym w szczególności objęcie wiodącej pozycji na rynku polskim oraz sukces w promocji własnej marki w Niemczech. Chcemy wspomóc firmę w realizacji ambitnych planów rozwoju na bardzo perspektywicznych rynkach eksportowych, współpracując jednocześnie z jej założycielami. Tego typu model współpracy należy do specjalności Innova Capital”.

Ryszard Rychlik, przewodniczący Rady Nadzorczej Profim, podkreśla, że współpraca z Innova Capital to wielka szansa dla Firmy na szybsze zrealizowanie zakładanych celów, przy współudziale profesjonalnego partnera.

„Dalsze innowacje produktowe, budowanie wartości eksportu Profim i szybkie wyjście na kolejne rynki zagraniczne wymagają kapitału i doświadczenia” – zaznacza Ryszard Rychlik. – „Dlatego też widzimy olbrzymią wartość w zaangażowaniu Innova Capital na tym etapie rozwoju firmy.”

Więcej w najnowszym wydaniu miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w wydaniu on-line TUTAJ


Komentarze

Dodaj własny

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze.