meble
RAPORT: Produkcja mebli w Polsce ma się dobrze
Wszystko wskazuje na to, że w 2017 r. został pobity dotychczasowy rekord produkcji mebli. Wedle oficjalnych danych wartość produkcji sprzedanej w 2017 r. wyniosła 41,8 mld zł, co oznacza o 6,6% wyższy wynik w porównaniu do roku poprzedniego.

Oczywiście należy pamiętać, że osiągnięty wynik dotyczy firm dużych i średnich. Oficjalne dane o wartości produkcji, które uwzględniają firmy mikro, zostaną opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w maju. Według szacunków B+R Studio wartość produkcji sprzedanej mebli (razem z firmami mikro) w 2017 r. wyniosła prawie 45 mld zł.

Produkcja mebli

Ostatnie oficjalne dane GUS dostępne w momencie przygotowania niniejszego materiału dotyczyły lutego 2018 r. Skumulowana wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej za okres dwóch pierwszych miesięcy 2018 r. wyniosła 7,4 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza poprawę względem wyniku za okres styczeń-luty 2017 r. z dynamiką sięgającą 1,06. Wartość produkcji sprzedanej w samym lutym wyniosła 3,667 mld zł. Dla porównania w lutym 2017 r. wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła 3,374 mld zł.

Przyglądając się danym w podziale na klasy wielkości firm (firmy duże, średnie i małe) stwierdzono, że po pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wszystkie firmy bez względu na wielkość odnotowały wzrost wartości produkcji mebli. Łączna wartość produkcji w okresie I-III kwartał 2017 r. wyniosła 30,566 mld zł. Daje to prawie 6% wzrost (w cenach bieżących) względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższy wzrost zaobserwowano w przypadku firm dużych i średnich traktowanych łącznie – 6,1%. Z kolei w grupie firm małych odnotowano wzrost na poziomie 4,7%.

Biorąc pod uwagę tak dobrze rozpoczęty pod względem wartości produkcji rok 2018, warto wziąć pod lupę wolumen produkcji czterech monitorowanych przez GUS grup mebli. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, we wszystkich monitorowanych grupach mebli odnotowano wzrost produkcji. Najwyższy wzrost wolumenu produkcji mebli dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni z dynamiką 1,34. Podobny wzrost odnotowano w przypadku grupy meble drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. Dla tej grupy mebli odnotowano wzrost na poziomie 32% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na kolejnym miejscu znalazły się meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni z dynamiką 1,07. Wzrost wolumenu produkcji odnotowano także w przypadku grupy mebli do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej z dynamiką 101,6.

Zwiększenie wolumenu produkcji pociągnęło za sobą powiększenie kadry pracowniczej w przedsiębiorstwach. Według danych GUS na koniec III kwartału 2017 r. w firmach meblarskich (bez firm mikro), liczba pracujących wyniosła 156 tys. osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba ta wzrosła o ponad 8 tysięcy miejsc pracy (5,5%). W podziale na klasy wielkości firm w grupie firm dużych i średnich liczonych razem odnotowano wzrost liczby pracowników na poziomie 5,9%. Osoby pracujące w firmach małych stanowią blisko ponad 18% zatrudnionych w całej branży meblarskiej. W nich także odnotowano wzrost liczby pracowników o 3,6%. Przedstawione w tabeli „przeciętne zatrudnienie” stanowi średnią roczną z poszczególnych miesięcy i nie uwzględnia właścicieli i współwłaścicieli oraz pracujących członków inaczej niż przytaczana wyżej „liczba pracujących”.

Wzrosły również wynagrodzenia pracowników. Po koniec trzeciego kwartału 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.387,88 zł brutto, co oznacza 4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy pamiętać, że branża meblarska to jedna z branż o najniższym przeciętnym wynagrodzeniu. Ze względu na niewystarczającą liczbę pracowników na rynku, walka o pracownika odbywa się na płaszczyźnie finansowej.

Więcej w najnowszym wydaniu miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w wydaniu on-line TUTAJ


Komentarze

Dodaj własny

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze.